Двойна скара


Двойна скара: При спукване, счупване или преместване на керемида, водата която влиза под керемидите трябва да има свободен път и място за стигане до отводнителната система (улуците). Много фирми и наши колеги допускат грешката да използват и монтират единична скара с цел пестене на време и по-голяма печалба, защото се влагат по-малко материали.

Какво е двойна скара?
Монтиране на вертикални и хоризонтални летви. По този начин се осигурява необходимото пространство между керемидите и фолиото. При счупване или преместване на керемида, водата която влиза под керемидите се стича правилно и безпроблемно по целия път до отводнителната система (улуците). Използването и монтирането на двойна скара спомага за правилната вентилация на покрива. Причината е, че остава празно място около 2-3 см. между керемидите и фолиото. Съчетано с дишаща мембрана вие си осигурявате здрав и надежден покрив за дълги години! Вентилацията на въздух в зоната на двойната скара спомага за неразвитето на влага и водни пари в подпокривното пространство.

0885 24 19 18